Vaterázzon és nyerjen!

Most Vaterás aktivitásáért megjutalmazzuk! Nincs más dolga, mint a szokásos módon Vaterázni! Töltsön fel terméket, licitáljon vagy vásároljon, és máris részt vesz nyereményjátékunkban, ahol Öné lehet a főnyeremény, egy 270.000 Ft értékű Saeco kávéfőző, vagy a 25 ajándék egyike!

A “nyereményjátékában” az vehet részt, aki 2011. június 22. 00:00 és július 2-án 23:59 között licitál, vásárol, vagy terméket tölt fel a Vaterára!

Nyeremények:

 • 1 db Saeco Taela Ring őrlőfunkciós kávéfőző
 • 2 db Breaking Down – Hajnalhasadás című könyv Stephanie Meyer nagysikerű bestsellere
 • 3 db Két fős Aquaworld belépőjegy
 • 20 db Vaterás ajándéktárgy (bögre, jegyzetfüzet, pendrive stb.)

A részvételi szabályokat az alábbi szabályzat tartalmazza:

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: “Szervező”) on-line szolgáltatásának népszerűsítése és a felhasználói aktivitás előmozdítása érdekében nyereményjátékot tart inaktív felhasználói között  2011. június 22-től 2011. július 2-ig (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétel ingyenes és önkéntes. Abban a Szervező által üzemeltetett online piacter, a www.vatera.hu (Vatera) inaktív felhasználói vehetnek részt. Inaktív felhasználónak tekintendő minden olyan felhasználó, aki a vonatkozó felhasználási feltételek szerint érvényes regisztrációt hajtott végre, de legalább, a NYEREMÉNYJÁTÉK kezdő napjától számított több, mint 3 hónapja felhasználói aktivitást, azaz legalább oldalra való belépést nem hajtott végre.
 • A Felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétellel elfogadja a jelen szabályzatot, továbbá elfogadja, hogy a sorsolással és a Felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Szervező, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN az az inaktív felhasználó, aki a NYEREMÉNYJÁTÉK során a Vatera oldalán tranzakciót hajt végre, azaz licitál, vásárol, terméket tölt fel, , nyerési esélyt szerez. A NYEREMÉNYJÁTÉK során egy felhasználó egy nyerési esélyt kaphat.
 • A felhasználó, ha regisztrációja törlésre, felfüggesztésre kerül, nyerési esélyét elveszti. A Szervező adatkezelési feltételeire egyebekben a regisztrációra érvényes, a regisztráció során a Felhasználó által elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKOT követően kerül sor a sorsolásra. A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásával valósítja meg. A nyertes felhasználó (a továbbiakban: “Nyertes”) azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a NYEREMÉNYJÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a NYEREMÉNYJÁTÉK a felhasználó vonatkozásában érvénytelen és a Szervező újabb sorsolást tart.
 • A felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a regisztrációs adatok alapján, a nyeremény átvételekor pedig a regisztrációs adatok és személyazonosításra alkalmas okmányai, legalább egy fényképes személyazonosításra alkalmas érvényes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél), lakcímet igazoló okirat (lakcímigazolvány), megtekintése és egybevetése útján történik. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. Az azonosítás során, adatrögzítés, valamint esetlegesen felmerülő vitás esetekhez szükséges bizonyítás érdekében a felhasználó elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, vagy megbízottja a Nyertes iratairól fénymásolatot készítsen és azt a Nyeremény átvételéig tárolja.
 • A Nyertest a Szervező a NYEREMÉNYJÁTÉK lezárulta után értesíti, vagy e-mailben a Felhasználó által megadott címen. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a Nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a jelen pontban foglaltaknak megfelelően.
 • További információkat a NYEREMÉNYJÁTÉK részletes tájékoztató felülete tartalmazza.

3. A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE

 • A nyereménytárgyak, azaz a Nyeremények felsorolását a NYEREMÉNYJÁTÉK tájékoztató felülete tartalmazza. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.
 • A Nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 • A Nyeremény, az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.
 • A Nyeremény eljuttatása a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg.
 • A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a NYEREMÉNYJÁTÉKT a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • Ha a felhasználó a szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

2011. június 22.

allegroup.hu Kft ©

Vélemény, hozzászólás?