Nyerjen Toshiba laptopot!

A Vatera oldalán most már egy regisztráció nélküli vásárlással laptopot nyerhet!
Újonnan bevezetett funkciónknak köszönhetően már azonnal vásárolhat fix- és villámáron minimális korlátozásokkal!
Ezzel a változtatással az volt a célunk, hogy felhasználóink számára minél egyszerűbbé tegyük az oldal használatát és minél komplexebb szolgáltatást biztosítsuk.

Vásároljon február 1. és 23-a között és nyerjen egy laptopot 29-i sorsolásunkon! Tovább a Vaterára»

Részletek a regisztrációs státuszokról és folyamatokról»

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „Vatera” vagy „SZERVEZŐ”) a www.vatera.hu szolgáltatásának népszerűsítése érdekében, ezen belül nem megerősített felhasználói státusszal rendelkező felhasználók vásárlási aktivitásának előmozdítása érdekében JÁTÉKOT (a továbbiakban: „Játék”), az alábbiak szerint.
1.    A Játék 2012. február 1-től 2012. február 23-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”). A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban a Vatera nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerinti azon felhasználó vesz részt, akik nem megerősített felhasználói státusszal rendelkezik (a továbbiakban: „felhasználó”), és a Játékidő alatt a Szervező által üzemeltetett www.vatera.hu online piactéren vásárlást valósít meg. A felhasználó a Játék során egy nyerési esélyt kap. A Játékidőt követően a SZERVEZŐ nyereménytárgyat sorsol a nyerési eséllyel rendelkező felhasználók között.
2.    A felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Játék során a vásárlásával és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a SZERVEZŐ, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a SZERVEZŐ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól.
3.    A nyereménytárgyat és a nyereménytárgyakra jogosult nyertesek felhasználónevét a SZERVEZŐ hivatalos blogján, a www.blog.vatera.hu oldalon hirdeti ki, illetve közzéteheti saját közösségi oldalain, többek között hivatalos facebook csatornáján, vagy twitter oldalán. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatásokat a SZERVEZŐ szintén ezeken a felületeken és facebook csatornán teszi meg.
4.    A SZERVEZŐ adatkezelési feltételeire egyebekben a Vatera által megállapított, a felhasználó által a regisztráció során elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak, melyek Játékban való alkalmazását a felhasználó a Játékban való részvételével elfogadja.
5.    A nyertes felhasználó (a továbbiakban: „Nyertes”) a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a Vatera által tárolt regisztrációs adatok alapján mehet végbe. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, lakcím, telefonszám, e-mail átadásra kerüljenek a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás részére, a nyertes személyének megállapítása és kiszállítás céljából. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják és a megfelelősséget a SZERVEZŐ ellenőrizte. Eltérés esetén, vagy, ha Nyertes az azonosítás során a SZERVEZŐ megállapítása szerint nem működik közre, az azonosítást a SZERVEZŐ sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát Pótnyertes megállapítására. A Játék során a SZERVEZŐ által tapasztalt felhasználói visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát az nyereménytárgy átadásának megtagadására és, esetlegesen, Pótnyertes megállapítására.
6.    A Nyertest a SZERVEZŐ e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mailcímén értesíti; és tájékoztatja a nyereménytárgy átvételének menetéről. Ha az e-mail útján tett értesítésre a Nyertes 5 munkanap elteltével nem válaszol, az értesítést a SZERVEZŐ megismétli. Ha a Nyertes a megismételt értesítésre sem válaszol 5 munkanapon belül, a SZERVEZŐ az értesítést sikertelennek tekinti. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve az nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a SZERVEZŐT, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
7.    Amennyiben a jelen részvételi feltételeknek foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy az nyereménytárgyat a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a SZERVEZŐ Pótnyertest sorsol ki, a jelen részvételi feltételeknek megfelelő felhasználók közül. Amennyiben a Pótnyertes sem tekinthető Nyertesnek, úgy a Pótnyertes kisorsolása addig folytatható, míg egy Pótnyertes nem kerül személyazonosításra, vagy az nyereménytárgyat át nem veszi.
8.    A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy az nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően.
9.    A nyereménytárgyakkal kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet, szállítási költséget a SZERVEZŐ viseli.
10.    A Játékkal, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen részvételi feltételekben meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
11.    A nyereménytárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható. A nyereménytárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő.
12.    A Játék ingyenességére tekintettel a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett azon károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem, vagy nem a jelen részvételi feltételekben foglaltaknak megfelelően tud ajánlatot adni / vásárlást megvalósítani. A SZERVEZŐ a nyereménytárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A nyereménytárgyak felhasználásával kapcsolatosan a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás egyéb, a felhasználó számára előre meghatározott feltételeket támaszthat (pl. beváltás/levásárlás határideje).
13.    A SZERVEZŐ továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket, akár visszamenőleges hatállyal módosítsa. A felhasználó elismeri, hogy a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.
14.    A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
15.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
16.    A Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri, hogy a jelen részvételi feltételeket teljes körűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a felhasználó a jelen részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Budapest, 2012. február 1.
allegroup.hu Kft. ©
Minden jog fenntartva!

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Az allegroup.hu Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-691658, bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „Vatera” vagy „SZERVEZŐ”) a www.vatera.hu szolgáltatásának népszerűsítése érdekében, ezen belül nem megerősített felhasználói státusszal rendelkező felhasználók vásárlási aktivitásának előmozdítása érdekében JÁTÉKOT (a továbbiakban: „Játék”), az alábbiak szerint.
1.    A Játék 2012. február 1-től 2012. február 23-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”). A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban a Vatera nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerinti azon felhasználó vesz részt, akik nem megerősített felhasználói státusszal rendelkezik (a továbbiakban: „felhasználó”), és a Játékidő alatt a Szervező által üzemeltetett www.vatera.hu online piactéren vásárlást valósít meg. A felhasználó a Játék során egy nyerési esélyt kap. A Játékidőt követően a SZERVEZŐ nyereménytárgyat sorsol a nyerési eséllyel rendelkező felhasználók között.
2.    A felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Játék során a vásárlásával és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a SZERVEZŐ, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a SZERVEZŐ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól.
3.    A nyereménytárgyat és a nyereménytárgyakra jogosult nyertesek felhasználónevét a SZERVEZŐ hivatalos blogján, a www.blog.vatera.hu oldalon hirdeti ki, illetve közzéteheti saját közösségi oldalain, többek között hivatalos facebook csatornáján, vagy twitter oldalán. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatásokat a SZERVEZŐ szintén ezeken a felületeken és facebook csatornán teszi meg.
4.    A SZERVEZŐ adatkezelési feltételeire egyebekben a Vatera által megállapított, a felhasználó által a regisztráció során elfogadott adatkezelési feltételek irányadóak, melyek Játékban való alkalmazását a felhasználó a Játékban való részvételével elfogadja.
5.    A nyertes felhasználó (a továbbiakban: „Nyertes”) a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a Vatera által tárolt regisztrációs adatok alapján mehet végbe. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, lakcím, telefonszám, e-mail átadásra kerüljenek a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás részére, a nyertes személyének megállapítása és kiszállítás céljából. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják és a megfelelősséget a SZERVEZŐ ellenőrizte. Eltérés esetén, vagy, ha Nyertes az azonosítás során a SZERVEZŐ megállapítása szerint nem működik közre, az azonosítást a SZERVEZŐ sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát Pótnyertes megállapítására. A Játék során a SZERVEZŐ által tapasztalt felhasználói visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát az nyereménytárgy átadásának megtagadására és, esetlegesen, Pótnyertes megállapítására.
6.    A Nyertest a SZERVEZŐ e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mailcímén értesíti; és tájékoztatja a nyereménytárgy átvételének menetéről. Ha az e-mail útján tett értesítésre a Nyertes 5 munkanap elteltével nem válaszol, az értesítést a SZERVEZŐ megismétli. Ha a Nyertes a megismételt értesítésre sem válaszol 5 munkanapon belül, a SZERVEZŐ az értesítést sikertelennek tekinti. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve az nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a SZERVEZŐT, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
7.    Amennyiben a jelen részvételi feltételeknek foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy az nyereménytárgyat a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a SZERVEZŐ Pótnyertest sorsol ki, a jelen részvételi feltételeknek megfelelő felhasználók közül. Amennyiben a Pótnyertes sem tekinthető Nyertesnek, úgy a Pótnyertes kisorsolása addig folytatható, míg egy Pótnyertes nem kerül személyazonosításra, vagy az nyereménytárgyat át nem veszi.
8.    A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy az nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően.
9.    A nyereménytárgyakkal kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet, szállítási költséget a SZERVEZŐ viseli.
10.    A Játékkal, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen részvételi feltételekben meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
11.    A nyereménytárgy pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható. A nyereménytárgy átvétele személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő.
12.    A Játék ingyenességére tekintettel a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett azon károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem, vagy nem a jelen részvételi feltételekben foglaltaknak megfelelően tud ajánlatot adni / vásárlást megvalósítani. A SZERVEZŐ a nyereménytárgyak tekintetében garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az nyereménytárgy gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A nyereménytárgyak felhasználásával kapcsolatosan a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás egyéb, a felhasználó számára előre meghatározott feltételeket támaszthat (pl. beváltás/levásárlás határideje).
13.    A SZERVEZŐ továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket, akár visszamenőleges hatállyal módosítsa. A felhasználó elismeri, hogy a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.
14.    A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
15.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
16.    A Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri, hogy a jelen részvételi feltételeket teljes körűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a felhasználó a jelen részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Budapest, 2012. február 1.
allegroup.hu Kft. ©
Minden jog fenntartva!

Vélemény, hozzászólás?