Felhasználási és adatvédelmi alapelvek

A www.vatera.hu (a továbbiakban: Vatera vagy Piactér) hivatalos blogjának (a továbbiakban: blog) üzemeltetője és a blog tulajdonosa a Dante International Kft. (Cg. 01-09-727285; székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.;a továbbiakban: Üzemeltető).

A blogon közzétett bejegyzéshez (a továbbiakban: post) való hozzászólás regisztrációhoz nem kötött, hozzászólás a szabadon megadott név (nicknév) és e-mail cím megadásával tehető meg. A hozzászólás megtételével Ön, mint felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási és adatvédelmi alapelvekben foglalt feltételeket. Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy a megtett hozzászólásokat a közzétételt megelőzően ellenőrizze, és a közzétételt minden előzetes értesítés nélkül megtagadja.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) alapján az Üzemeltető nem köteles a postokhoz tett hozzászólások moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azonban minden tőle telhető intézkedést megtesz, az alábbi moderálási alapelvek figyelembe vételével.

Nem megengedett tevékenységnek minősül a jelen blogot illetően:

  • Személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb.), bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése;
  • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Témarombolásnak minősül minden olyan technikai beavatkozás, ami zavaróan megváltoztatja a bejegyzés (post) méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró vagy témán kívüli hozzászólás;
  • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más személy(eke)t, hozzászóló(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy felhasználó sérelmezi a róla mások által közzétett hozzászólást, postot, az Üzemeltetőtől kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen szabályzatba. Ezen az esetekben az Üzemeltető jogosult dönteni az esetleges törlésről;
  • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokáció, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek;
  • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának említése illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk, hozzászólások megjelentetése;
  • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan információ, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, nyereségorientált vállalkozást vagy egyéb olyan jellegű dolgot reklámoz, amelyet ott gazdasági ill. haszonszerzési céllal helyeztek el. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
  • Tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámla szám, egyéb).
  • Tilos a jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar vagy EU-s jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére hív fel,buzdít.

A hozzászólások valóságtartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban egy hozzászólás az Üzemeltető – vagy más harmadik személy jogát, jogos és/vagy méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt az Üzemeltető indokolás nélkül törölheti.

Az Üzemeltető továbbá fenntartja annak jogát, hogy a közzétett hozzászólást értesítés nélkül egy másik postba helyezze át, amennyiben a hozzászólás nem az adott posthoz, ill. annak témájához kapcsolódik.

Adatvédelmi alapelvek:

A hozzászólás megtételekor Önnek meg kell adnia e-mail címét és szabadon választott nicknevét. Önkéntes jelleggel megadhatja honlapja elérhetőségét is. A hozzászólás közzététele esetén csak a nicknév jelenik meg.
Egyéb személyes adatot az Üzemeltető a blog üzemeltetése során nem kezel. A hozzászólások naplózásra kerülnek, a nicknév, az e-mail cím, és a hozzászólás tartalma a hozzászólás törléséig kerül tárolásra. Ha hozzászólás vagy olyan bejegyzés kerül törlésre, amihez hozzászólás tartozott, akkor a felhasználótól bekért adatok is törlésre kerülnek. A Vatera adatkezelési nyilvántartási azonosítói: 02077-0001; 02077-0002. Az e-mail címet az Üzemeltető kapcsolatfelvétel céljából kezeli.

Az Ön bloggal kapcsolatos tevékenysége, a vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között kerül naplózásra, a naplófájlokhoz csak az Üzemeltető férhet hozzá, illetéktelen hozzáférés ellen védett. A naplófájlok statisztikai céllal kerülhetnek felhasználásra.

Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy a blog üzemeltetését bármikor megszüntesse, felfüggessze, a jelen alapelveket módosítsa, külön értesítés nélkül.

Kapcsolódó anyagok:

Vatera.hu Általános Felhasználási Feltételek
Vatera.hu Adatkezelési Tájékoztató